Default Image
 
 
 
Miljö och kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Dawab Sverige AB skall verka för en hållbar utveckling genom ständig förbättring av arbetsmetoder och material. Vi skall uppfylla eller överträffa miljökrav enligt lagar och förordningar. Miljöhänsyn, resurssnålhet och ekologiskt bra lösningar skall prägla företagets strategi.

Kvalitetspolicy

Vårt arbete skall kännetecknas av kvalitetsmedvetenhet och ansvar gentemot såväl kunder som personal.
Vi skall leverera produkter och tjänster med rätt kvalitet och i rätt tid.
Vi skall ta ansvar för kvaliteten i våra arbetsuppgifter och sträva mot ett gott resultat.
Ett kostnadseffektivt arbetssätt skall prägla vår verksamhet och alla arbetsinsatser skall kännetecknas av ett påtagligt säkerhetstänkande.
Erfarenheter från både kunder och oss själva skall återföras för att skapa konkurrentkraftiga och felfria produkter och tjänster.
 
 
 
 
 
 
 

Göteborg
Martin Lindgren
martin@dawabsverige.se
070-9651321

Lysekil
Andreas Molin
andreas@dawabsverige.se
070-9651320

Strömstad
Christian Ljungdahl
christian@dawabsverige.se
070-9651322


 

DAWAB
Tornvägen 25 ,453 38 Lysekil
info@dawabsverige.se