Dykinspektioner

Anlita oss för dykinspektioner

 

Dykinspektioner utförs tex på konstruktioner, ledningar eller kablar som finns under vattenytan. Inspektionerna behövs för att klargöra den inspekterade konstruktionens status för att bland annat bestämma om konstruktionen är i dugligt skick. 

Trafikverkets broar och kajer måste inspekteras regelbundet och systematiskt för att trafikanternas krav på säkerhet och framkomlighet ska uppfyllas. Inspektionerna ska klargöra broarna och kajernas fysiska och funktionella tillstånd samt ge underlag för planering och genomförande av sådana åtgärder som erfordras för att säkerställa ställda krav både på kort och lång siktigt. Det finns ett krav från Trafikverket att inspektören ska ha genomgått Trafikverkets broinspektionskurs samt även en kurs för att kunna registrera inspektionerna i ett datasystem som Trafikverket har, BaTMan (Bridge and tunnel management). 

Våra dykinspektörer använder olika hjälpmedel som tex undervattenskamera, tjockleksmätare och potentialmätare. Man kan också använda mer högteknologiska instrument som 2d eller 3d sonar eller multibeam för att tex inspektera bottenförhållanden.

Kontakta oss för mer information.

...