Vår maskinpark

...
... ...
 • Flexibla dykstationer
 • Båtar (Dykbåt, bogseringsbåt och arbetsbåtar)
 • Stödbenspråm
 • Arbetsflotte
 • Jack-up rig
 • Transportabla pontoner
 • Diverse hydraul- och elverk
 • Vattenbilningsutrustning
 • Diverse luft, hydraul- och eldrivna handverktyg
 • Uv-video och digitala uv-kameror
 • Högtryckstvättar
 • Spol- och schaktningsutrustning
 • Svetsar och brännutrustning (uv och land)
 • Betongpump
 • 3D Sonar
 • 2D Sonar
 • Vattenblästring
 • Diverse vattenpumpar