Vår maskinpark

...
... ...

Vårt sortiment inkluderar ett flertal arbetsflottar, flexibla dykstationer, båtar, stödbenspråm och jack-up rig för att möta alla projektbehov. Vi erbjuder även transportabla pontoner, hydraul- och elverktyg, samt avancerad teknik som UV-video, digitala UV-kameror, högtryckstvättar och 3D/2D sonar. 

 

 • Flexibla dykstationer
 • Båtar (Dykbåt, bogseringsbåt och arbetsbåtar)
 • Stödbenspråm
 • Arbetsflotte
 • Jack-up rig
 • Transportabla pontoner
 • Diverse hydraul- och elverk
 • Vattenbilningsutrustning
 • Diverse luft, hydraul- och eldrivna handverktyg
 • Uv-video och digitala uv-kameror
 • Högtryckstvättar
 • Spol- och schaktningsutrustning
 • Svetsar och brännutrustning (uv och land)
 • Betongpump
 • 3D Sonar
 • 2D Sonar
 • Vattenblästring
 • Diverse vattenpumpar

 

Arbetsflottar kan vara mångsidiga och anpassas för olika ändamål, inklusive sjömätningar, bärgning av vrak, bygg- och reparationsarbete på hamnar och kajer, och även miljöskyddsuppdrag såsom oljeutsläppssanering.