Coda Octopus:3D

3D Sonar

...
... ...

Nyligen investerade vi i en 3D sonar som ytterligare kommer förbättra kvalitén på våra undervattensarbeten. Denna utveckling kommer genast att komma till nytta för våra kunder då vi har omfattande erfarenheter av att arbeta med 2D sonar.

Coda Echoscope

Coda Echoscope är en unik ekolods enhet. 

Med hjälp av fasstyrd teknik genererar Echoscope över 16.000 strålar samtidigt, vilket ger momentana tredimensionella sonar bilder av både rörliga och stillastående objekt.

Med upp till 12 uppdateringar per sekund ger den 3D ??bilder från varje ping och visualisering av hela undervattensmiljön i realtid, vilket gör extremt snabb spaning och kontroll. 

3D aspekten gör att visualisering kan utföras från flera perspektiv.

Datan som rörelsesensorn ger, innebär att objekt kan placeras exakt i 3D-rymd. Angränsande pingar kan användas för att skapa mosaiker on-line.