Anläggningsdykeri

Vad vi hjälper dig med

...
... ...

Ett brett utbud av tjänster

Dawab har erfarenhet av alla områden inom anläggnings- och servicedykeri. Vår breda verksamhet är unik för branschen och innebär att vi kan göra alla typer av marina arbeten.

Vår personal utför nyproduktion och reparation av broar, kajer och andra konstruktioner, grundläggning av vindkraftverk och undervattensinspektioner Vi utför också borrning och sprängning, viktning och sänkning av ledningar. Med vår kunskap, service och maskinpart kan vi erbjuda kompletta, flexibla och effektiva lösningar.

Katodiskt skydd för stålkonstruktioner

Korrosion på stålkonstruktioner är vanligt. Med katodiskt skydd kan detta angrepp reduceras betydligt.

Vi monterar anoder på stålkonstruktioner samt potentialmäter dessa efter installation för att säkerställa gott resultat. Vi arbetar även med påtryckt spänning ihop med våra samarbetspartners.

...
...

Anläggningsdykeri

Vi har lång och bred erfarenhet av alla typer av uppdrag inom anläggningsdykeribranchen. Vi utför alla typer av marina entreprenader i och runtomkring vatten. Våra dykare arbetar enligt vår AFS 2010:16 som regleras av arbetsmiljöverket.

Våra arbetsuppgifter är varierande som exempel.

 • Svetsning
 • Kapning av stål 
 • Schaktning med mammutrör eller Toyopump samt kontroll för muddring
 • Rörläggning ssm. Sjöledningar och sjökabel.
 • Kärnborrning
 • Sprängning. Vi innehar 
 • Formbyggnation
 • Armering
 • Gjutning. Vi innehar Certifikat för Klass2, Klass1 samt undervattensgjutning.
 • Reparation av betong och stålpålar. Stor erfarenhet av Isskydd
 • Vattenbilning
 • Jack-up rig, pråm och pontoner
 • Inspektion

Betongarbeten

Vi kan med stolthet berätta att vi har flera hos oss som innehar certifikat för undervattensgjutning och därmed också för Klass1 gjutningar, vi har även klass2 utförare för inte så högt klassificerade gjutningar. Exempel på betongarbeten.

 • Isskydd
 • Reparation av pålar
 • Pågjutningar av fundament
 • Ny produktion

Vattenbilning

Vattenbilning använder vi för att avlägsna betong, detta görs utan att skada armering eller omgivande strukturer.

Vår vattenbilningsmaskin Falch Trail jet 125 på 2500bar och 26 min/l är en smidig sak som är monterad på en släpkärra med vattentank på 400l och dieseltank integrerad i släpet vilket innebär snabb och billig etablering.

Spontslagning

Vår vibro ICE 625 är en frihängande vibro som vi arbetar med från våra arbetspråmar med kran eller med hjälp av vår mobilkran eller kranbil. Vi har även luftdriven och hydraulisk hejare.

Pålning

Pålning för bryggor och akterpålar görs med vår hydrauliska hejare ”Furukawa F9” eller vår mindre ”Atlas Copco” lufthejare. Vid större pålar, stålpålar eller balkar kan vi med fördel använda oss av vår ICE 625.

Vi brukar då arbeta ifrån någon av våra arbetspråmar eller övrig kranutrustning. 

...
...
...

 

Muddring

Schaktning under vatten. Detta kan behöva göras pga. Olika anledningar bland annat fördjupning av farled, hamn och rörgravar.

Vi utför muddring med olika metoder, långgrävare, Toyopump eller mammutrör. 

Vi kör även 3d somnar över området innan och efter muddring för att säkerställa att rätt djup har uppnåtts över hela området.

Inspektioner

Vi utför alla typer av inspektioner under vatten: Bland våra kunder finns förvaltare, konsulter samt utförare av entreprenader vid bl.a. bro, kaj, vattenkraft, damm, fartyg, sjöledningar/kablar samt övriga byggnadsverk i och runtomkring vatten.

Våra dykare har certifikat för trafikverkets broinspektioner samt att lägga in i BatMan.