Tungdykare

Kontakta oss gällande tungdykning

Vi erbjuder tungdykare som har utbildning och erfarenhet till alla typer av projekt.

En tungdykare är en professionell dykare som utför dykningar i djupare vatten, ofta för att utföra undervattensarbeten eller undersökningar. Tungdykning kräver speciell utrustning och utbildning, eftersom det kan innebära höga tryck och faror som måste hanteras på rätt sätt. 

En tungdykare kan arbeta inom olika områden, till exempel inshore med konstruktion och inspektionsdykeri. Arbetet kan vara fysiskt krävande och kan innebära att man måste dyka i dåliga väderförhållanden eller i farliga miljöer.

För att bli tungdykare krävs det att man har genomgått en grundläggande dykutbildning och sedan gått en tungdykarutbildning som godkänts av en internationell organisation som certifierar dykutbildning. Utbildningen täcker områden som teknisk dykning, dykmedicin, dykplanering och dykteknik. 

Tungdykning är ett spännande och utmanande arbete som kräver en hög grad av kompetens och professionalism. Våra tungdykare följer alltid dykföreskrifterna för att minimera riskerna och säkerställa en så säker dykning som möjligt.

 

...